สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด 82 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 075-281-272, 075-282-155-6 ytk_coop@yahoo.com

เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด - YantakhaoCoop.com ยินดีต้อนรับ

ทำความรู้จักกับ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด เราได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2514 กระทั่งถึงปัจจุบัน โดยทางสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นที่พึ่งของสมาชิกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนา ทันสมัย เพื่อให้ธุรกิจก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศทางสหกรณ์ และไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อความสำเร็จของประชาชน โดยมีอัตลักษณ์คือ "ยึดหลักสหกรณ์ ด้วยแรงศรัทธา พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำยางพารายั่งยืน"

ประธานกรรมการดำเนินการ


นายนิด จันทร์พุ่ม

ผู้จัดการใหญ่


นางโสรนาท อยู่อำไพ

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และความเข้าใจการสหกรณ์แก่ประชาชน และให้สอดคล้องตามคำสั่งการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสหกรณ์ ที่จะเป็นกลไกในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศด้วยระบบสหกรณ์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้นี้อยู่ภายใต้แนวคิดของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ว่า "แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอด ยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินการด้านการบริหาร จัดการและด้านธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนสร้างรากฐาน ขยายผลระบบสหกรณ์ไปครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้ และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในอนาคต คลิกเพื่อเข้าชมศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์/ข้อมูลข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ดูภาพทั้งหมด